Сьогодні: 20.07.2009
Головна сторінка Загальні відомості про район Фотогалерея Органи місцевого самоврядування Архів

..: Меню :..

   

..: Сервіси :..


 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ   

 

 

В поточному році підприємствами та організаціями усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування освоєно капітальних інвестицій 13088 тис. грн., в т.ч.  інвестицій в основний капітал на суму 12009 тис. грн., що становить 201,9 % в порівнянні з аналогічним періодом 2007 року.

Інвестицій у житлове будівництво освоєно 4052 тис. грн., що в 2 рази більше в порівнянні з 2007 роком.

            Введено в експлуатацію 17 будинків, що становить 2614,8 кв. метри загальної житлової площі.

            В перше за багато років на території району зареєстровано іноземні інвестиції. Дані кошти вклало у виробничу діяльність  ТОВ „Верхівнянський гранітний кар’єр”, основним видом діяльності якого є виробництво щебеневої продукції. Підприємством освоєно 1603 тис. дол. іноземних інвестицій.  

 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Анкета інвестиційної пропозиції

Інвестиційний об’єкт:

Земельна ділянка

Місце розташування:

с. Білилівка

 

Загальна площа, м2

5000

Форма власності:

державна

Можливе призначення земельної ділянки

будівництво авто заправки

Наявність проекту будівництва:

проект відсутній

Умови залучення інвестицій:

оренда

Ціна (орендна плата) за 1 кв. м.. (грн)

не визначена

Сума, грн.:

-

Водопостачання:

так

Відстань до джерел підключення (м)

5000

Каналізація:

-

Відстань до джерел підключення (м)

-

Газопостачання:

так

Тиск:

середній

Відстань до джерел підключення (м)

5000

Електропостачання:

так

Потужність, кВт

10000

Відстань до джерела підключення (м)

5000

Відстань до залізничної колії (км)

3,0

Відстань до Житомира (км)

90,0

Відстань до магістралі (км)

0,01

Інші відомості:

 

Контактна особа: посада

заступник голови райдержадміністрації

телефон, факс, e-mail

804138-3-16-41

Кількість населення, осіб:

2168

Рівень безробіття, %

-

 

 

 

Investment object:

Allotment

Location:

Bilylivka village

Total area, m2:

5000

Form of property:

state

Possible function of the allotment:

Building a fuel station

Presence of construction project:

none 

Conditions of investment involving:

rent

Price, hrn./sq.m:

not fixed

Sum, hrn.:

-

Water supply:

available

Distance to the place of connection, m:

5000

Sewerage:

-

Distance to the place of connection, m:

-

Gas supply:

available

Pressure:

middle

Distance to the place of connection, m:

5000

Power supply:

available

Power, kWt:

10000

Distance to the place of connection, m:

5000

Distance to the railway, km:

3,0

Distance to the highway, km:

0,01

Distance to Zhytomyr, km:

90,0

Contact person (position):

Assistant of the district administration chief Oleg Kyryliuk

Telephone, fax, e-mail:

804138-3-16-41

Population, number of persons:

2168

Level of unemployment, %:

-

Анкета інвестиційної пропозиції

 

Загальна інформація про підприємство

Назва підприємства

Ружинська спільна міжгосподарська шляхобудівельна організація «Райагрошляхбуд»

Поштова адреса,

телефон, факс,

е-mail

13600  смт. Ружин вул. Леніна, 70

Тел. 3-14-73

Форма і структура власності

Приватна

Інформація про інвестиційну пропозицію

Назва інвестиційного проекту (ідеї)

Анкета інвестиційної пропозиції

Суть та мета інвестиційного проекту

Організація спільної роботи з метою беззбиткового функціонування підприємства, збереження робочих місць

Організаційна форма співробітництва

Організація спільної роботи

Фінансові показники проекту

Термін окупності – 3 роки.

 

Загальна вартість проекту (у тис.грн. і тис.дол.США)

600,0 тис. грн. або 104 тис. дол. США.

 

Форма залучення інвестицій

Кошти вітчизняного інвестора або іноземні інвестиції

Потреба у інвестиціях, % та у тис.грн(тис.дол.США)

600,0 тис. грн. (104 тис. дол. США).

Ресурсне забезпечення проекту, %

До цілісного майнового комплексу входять:

- авто гараж на 5 автомобілів

- майданчик авто гаража

- двоповерхова будівля диспетчерської

- майданчик стоянки автомобілів

3 автомобілі КАМАЗ, 2- ЗІЛ, 1 – автокран, 1 – ГАЗ52, 1 - бульдозер, 1 – екскаватор, 1 – навантажувач, 2 – автогрейдера

Площа території 1,7 га.

Кількість створених і збереження робочих місць

Збереження 15 робочих місць та створення 10 нових робочих місць

 

Інформація для контактів

Керівник підприємства: Гладишко В.О.

8 (04138) 3-14-73

General information about the enterprise

Name of the enterprise

Rujins’ka joint multihousehold

road-building organization

 Raiagroshlyahbud  

Mailing address,

telephone, fax,

e-mail

Zhytomyr Region,

Ruzhyn,

Lenina Str., 70

Tel. 3-14-73

Form and structure of ownership

Private

 

INFORMATION  ABOUT THE INVESTMENT PROJECT

 

Name of the investment project (idea)

Form of the investment offer

Essence and aim of the  investment project

Organization of joint work with the purpose of profitable enterprise functioning,

saving of workplaces

Organizational form of cooperation

Organization of joint work

Financial showings of the project

Outlay repaying term – 3 years

Total value of the  project 

(thous. hrn. and  thous. US dollars)

600,0  thous. hrn.  and 104 thous. US dollars

Form of investment involving

National or foreign investments

Needs of  investments,

% and in  thous. hrn.  and in  thous. US dol.

600,0  thous. hrn.  and 104 thous. US dollars

Resort provision  of the  project, % 

Property complex consists of:

1. auto garage for 5  automobiles

2.  auto garage area

3. two-storied dispatching office building

4. parking place for   automobiles

3 KAMAZ  automobiles, 2 – ZIL, 1 – truck – crane,

1 – GAZ2, 1 – bulldozer, 1 – excavator,

1 – loader, 2 – motor graders.

Area – 1,7 ha.

Number of created and preserved workplaces

15  preserved workplaces and creation of 10 new ones

Contact information

V.O. Gladyshko

Tel. 8(04138)3-14-73

Анкета інвестиційної пропозиції

 

Загальна інформація про підприємство

Назва

Розвиток туристичного комплексу в с. Верхівня

Поштова адреса

Телефон, факс

е-mail

13613

с. Верхівня

тел. 8 (04138) 9-56-31

Форма і структура власності

Приватна

Інформація про інвестиційну пропозицію

Назва інвестиційного проекту (ідеї)

Розвиток туристичного комплексу в с. Верхівня

Суть та мета інвестиційного проекту

Розвиток сільських територій, Верхівнянської садибиунікальної пам’ятки історії, архітектури та садово-паркової культури кінця ХVIII- початку  XIX століття та створення нових робочих місць.

Організаційна форма співробітництва

Утворення підприємства інвестором, в т.ч. іноземним, реєстрація його в районі. Надання земель запасу сільської ради для будівництва туристичного комплексу на умовах довгострокової оренди.

Загальна вартість проекту (у тис.грн. і тис. дол. США)

1,5 млн. дол. або 7,5 млн. грн.

Форма залучення інвестицій

Кошти вітчизняного інвестора або іноземні інвестиції

Потреба у інвестиціях, % та у тис.грн. і тис. дол. США

1,5 млн. дол. або 7,5 млн. грн.

Ресурсне забезпечення проекту, %

Земельна ділянка 3,4 га.

Наявні комунікації:

- водопостачання 400 м до джерела підключення

- природний газ – 400 м до джерела підключення

- електропостачаннянаявне

- відстань до районного центру смт. Ружин 14 км

- відстань до м. Київ 150 км

- відстань до обласного центру м. Житомир – 90 км

- відстань до залізниці ст. Попільня 30 км

Кількість створених і збереження робочих місць

Створення 20 нових робочих місць

Інформація для контактів

Заступник голови райдержадміністрації

О.В. Кирилюк

Тел. 8 (04138) 3-16-41

GENERAL INFORMATION ABOUT THE ENTERPRISE

Name of the enterprise

The development of the tourist complex in the village of Verkhivnya

Mailing address,

telephone, fax,

e-mail

13613  Verkhivnya

Tel. 8 (04138) 9-56-31

Form and structure of ownership

Private

INFORMATION  ABOUT THE INVESTMENT PROJECT

Name of the investment project (idea)

The development of the tourist complex in the village of Verkhivnya.

 

Essence and aim of the  investment project

The development of the countryside and the mansion of Verkhivnya which is an exceptional monument of architecture and park growing culture (the end of the 18-th and beginning of the 19-th century), making new vacant labor positions.

 

Organizational form of cooperation

Forming an enterprise by investors, including foreign ones, their registration in the district. Granting the village council’s spare lands for building  the tourist complex on the conditions of a long-term rent.

Total value of the  project 

(thous. US dollars)

1,5 million dollars or 7,5 million hryvnas 

 

Form of investment involving

Foreign or national investments

Needs of  investments,

% and in  thous. hrn.  and in  thous. US dol.

1,5 million dollars or 7,5 million hryvnas

 

 

 

 

 

Resort provision  of the  project, % 

An allotment of the total area – 3,4 ha

Available communications:

- water supply – 400 m to the source of connection

- natural gas – 400 m to the source of connection

- electro supply – available

- distance to the center of the district (Ruzhyn) – 14 km

-  distance to Kiev 150 km

-   distance to the center of the region (Zhytomyr) – 90 km

- distance to the railway station (Popilnya) – 30 km.

Number of created and preserved workplaces

Making 20 new vacant labor positions.

 

Contact information

Assistant of the district state administration chief Oleg Kyryliuk

Tel. 8 (04138) 3-16-41

Анкета інвестиційної пропозиції

Інвестиційний об’єкт:

Земельна ділянка

 

Місце розташування:

с. Мовчанівка

 

Загальна площа, м2

7300

Форма власності:

державна

Можливе призначення земельної ділянки

Будівництво комплексу громадського харчування

Наявність проекту будівництва:

проект відсутній

Умови залучення інвестицій:

оренда

Ціна (орендна плата) за 1 кв. м.. (грн)

не визначена

Сума, грн.:

-

Водопостачання:

так

Відстань до джерел підключення (м)

3000

Каналізація:

-

Відстань до джерел підключення (м)

-

Газопостачання:

так

Тиск:

середній

Відстань до джерел підключення (м)

3000

Електропостачання:

так

Потужність, кВт

10000

Відстань до джерела підключення (м)

3000

Відстань до залізничної колії (км)

20,0

Відстань до Житомира (км)

120,0

Відстань до магістралі (км)

0,01

Інші відомості:

 

Контактна особа: посада

заступник голови райдержадміністрації

телефон, факс, e-mail

804138-3-16-41

Кількість населення, осіб:

1128

Рівень безробіття, %

-

 

 

Investment object:

Allotment

Location:

Movchanivka village

Total area, m2:

7300

Form of property:

state

Possible function of the allotment:

Building a public nourishment complex

Presence of construction project:

none

Conditions of investment involving:

rent

Price, hrn./sq.m:

not fixed

Sum, hrn.:

-

Water supply:

available

Distance to the place of connection, m:

3000

Sewerage:

-

Distance to the place of connection, m:

-

Gas supply:

available

Pressure:

middle

Distance to the place of connection, m:

3000

Power supply:

available

Power, kWt:

10000

Distance to the place of connection, m:

3000

Distance to the railway, km:

20,0

Distance to the highway, km:

0,01

Distance to Zhytomyr, km:

120,0

Contact person (position):

Assistant of the district administration chief Oleg Kyryliuk

Telephone, fax, e-mail:

804138-3-16-41

Population, number of persons:

1128

Level of unemployment, %:

-

Анкета інвестиційної пропозиції

Інвестиційний об’єкт:

Земельна ділянка

 

Місце розташування:

с. Березянка

 

Загальна площа, м2:

72000

Форма власності

Державна

Можливе призначення земельної ділянки

Будівництво промислових

та інших об’єктів

Наявність проекта будівництва

Проект відсутній

Умови залучення інвестицій

Продаж права оренди

Цінна, грн./кв.м

не визначена

Сума, грн

-

Водопостачання:

Відсутнє

Відстань до джерел підключення, м

-

Каналізація:

Відсутня

Відстань до джерел підключення, м

-

Газопостачання:

наявне

Тиск:

Середній

Відстань до джерел підключення, м

7000

Електропостачання:

Наявне

Потужність, кВт:

10000

Відстань до джерел підключення, м

1000

Відстань до залізничної колії, км:

35

Відстань до обласного центру

м. Житомир, км:

135

Відстань до магістралі, км:

7

Інші відомості:

 

Контактна особа (посада)

Заступник голови райдержадміністрації

Телефон, факс

8-04138-3-16-41

Кількість населення, осіб

684

Рівень безробіття

-

Investment object:

Allotment

Location:

Berezianka village

Total area, m2:

72000

Form of property:

state

Possible function of the allotment:

Building industrial and other objects

Presence of construction project:

none

Conditions of investment involving:

Selling the rent licence

Price, hrn./sq.m:

not fixed

Sum, hrn.:

-

Water supply:

not available

Distance to the place of connection, m:

-

Sewerage:

none

Distance to the place of connection, m:

-

Gas supply:

available

Pressure:

middle

Distance to the place of connection, m:

7000

Power supply:

available

Power, kWt:

10000

Distance to the place of connection, m:

1000

Distance to the railway, km:

35

Distance to the highway, km:

7

Distance to Zhytomyr,  km:

135

Contact person (position):

Assistant of the district administration chief Oleg Kyryliuk

Telephone, fax, e-mail:

804138-3-16-41

Population, number of persons:

684

Level of unemployment, %:

-

 

Погода

Погода в Ружине

Інтернет ресурси

Ружинська районна державна адміністрація © Всі права захищені