Головна сторінка Загальні відомості про район Фотогалерея Органи місцевого самоврядування Архів

..: Меню :..

   

..: Сервіси :..


КЕРІВНИЦТВО РУЖИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

Ружинське районне управління юстиції   

 

 

 

СПИСОК

 працівників Ружинського районного управління юстиції

 

 

П. І. по Б.

 

Посада

№ телефону

код   (04138)

Ющук Ігор Андрійович

Начальник

3-28-32

Більський Олександр Леонідович

Заступник начальника районного управління юстиції-начальник відділу ДВС

3-19-76

Біляк Людмила Олександрівна

Начальник реєстраційної служби районного управління юстиції

3-16-86

Бондар Микола Степанович

Головний спеціаліст

Реєстраційної служби районного управління юстиції

3-16-86

Воробйова Алла

Антонівна

Головний спеціаліст

з питань легалізації об’єднань громадян реєстраційної служби районного управління юстиції

3-16-86

Мазур Олександр Миколайович

Старший державний виконавець відділу ДВС

3-10-94

Руденко Андрій Павлович

Старший державний виконавець відділу ДВС

3-10-94

Миколайчук – Дека Оксана Миколаївна

Провідний спеціаліст відділу ДВС

3-10-94

Гладишко Олександр

Михайлович

Державний виконавець відділу ДВС

3-10-94

Покропивна Наталія Миколаївна

Оператор комп’ютерного набору

3-10-94

Ярошенко Сергій Петрович

Діловод

відділу ДВС

3-10-94

Черешнюк Лариса Олексіївна

Заступник начальника реєстраційної служби – начальник відділу ДРАЦС

3-14-46

Котвіцька Леся Миколаївна

Спеціаліст 2-ї категорії відділу ДРАЦС

3-14-46

Шрам Наталія Миколаївна

Провідний спеціаліст

відділу ДРАЦС

3-14-46

Ковтун Людмила Михайлівна

Консультант нотаріуса

3-29-39

 

                                                                           

                                                                                                 

З липня 2011 року, після ухвалення закону про безоплатну правову допомогу, в країні розпочалося поетапне формування системи надання первинної та вторинної безоплатної юридичної допомоги громадянам України.

Зокрема, до 1 червня 2012 року Міністерство юстиції планує провести конкурс з відбору адвокатів, які, відповідно до Закону «Про безоплатну правову допомогу», будуть залучатися державою до надання безоплатної вторинної правової допомоги громадянам України з 1 січня 2013 року.

До 1 січня 2013 року Міністерство юстиції утворить при управліннях юстиції в областях, містах Києві та Севастополі центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Такі центри надаватимуть допомогу у складанні процесуальних документів, здійсненні представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, захисті від обвинувачення.

З 1 січня 2013 року такі центри забезпечуватимуть надання безоплатної правової допомоги особам, до яких застосовано адміністративне затримання та арешт; підозрюваним у вчиненні злочину особам, які затримані органами дізнання та слідства; особам, до яких як запобіжний захід обрано взяття під варту; особам, у справах яких відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України участь захисника є обов’язковою. Надання безоплатної вторинної правової допомоги іншим категоріям осіб, які згідно із Законом мають право на таку допомогу, забезпечуватиметься поетапно, починаючи з 1 січня 2014 року.

Крім того, на сьогодні, в Україні вже реалізовано можливість отримання громадянами України безоплатної первинної юридичної допомоги, зокрема, на базі 745 громадських приймалень, що були створені при територіальних управліннях юстиції. Такі ж громадські приймальні будуть створені при органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, місцевих органах виконавчої влади.

У повному обсязі, передбаченому Законом, всі види безоплатної правової допомоги надаватимуться всім категоріям осіб з 1 січня 2017 року.

 

 


                        П О С Т А Н О В А
                   від 28 грудня 2011 р. N 1362
                               Київ

            Про затвердження Порядку і умов проведення
             конкурсу та вимог до професійного рівня
              адвокатів, які залучаються до надання
             безоплатної вторинної правової допомоги
 

     Відповідно до  статті  27  Закону  України  "Про   безоплатну
правову   допомогу"   (   3460-17   )  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:

     Затвердити Порядок і умови проведення конкурсу та  вимоги  до
професійного   рівня   адвокатів,   які   залучаються  до  надання
безоплатної вторинної правової допомоги, що додаються.
 

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

     Інд. 70
 
                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 28 грудня 2011 р. N 1362

                         ПОРЯДОК І УМОВИ
          проведення конкурсу та вимоги до професійного
           рівня адвокатів, які залучаються до надання
             безоплатної вторинної правової допомоги
                         Загальні положення

     1. Ці Порядок,  умови та вимоги (далі -  Порядок)  визначають
механізм  організації  та  проведення конкурсу з відбору адвокатів
для  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  (далі  -
конкурс),  основні  умови  участі  у  конкурсі,  порядок ухвалення
конкурсною  комісією  рішень,  а  також  встановлюють  вимоги   до
професійного   рівня   адвокатів,   які   залучаються  до  надання
безоплатної вторинної правової допомоги (далі - претенденти).

     2. Конкурс полягає у перевірці теоретичних знань,  практичних
навичок  і  умінь  претендента  у  різних  галузях  законодавства,
досвіду  з  надання  правової  допомоги  як  захисника   під   час
провадження дізнання,  досудового слідства і розгляду кримінальних
справ  у  суді,  участі  у  розгляді  справ  про   адміністративні
правопорушення або як представника інтересів особи в судах,  інших
державних органах,  органах місцевого самоврядування, перед іншими
особами,  вміння  правильно  використовувати  теоретичні  знання у
практичній  діяльності,  зокрема  щодо   складення   процесуальних
документів.

     3. Конкурс   проводять   комісії,  що  утворюються  головними
управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим,  областях,  мм.
Києві та Севастополі (далі - комісії).

     4. Рішення  про  проведення конкурсу приймається Мін'юстом за
поданням його головних управлінь юстиції в  Автономній  Республіці
Крим,  областях,  мм.  Києві  та  Севастополі  (далі  - управління
юстиції) з метою відбору претендентів для включення їх до  Реєстру
адвокатів,  які  надають  безоплатну  вторинну правову допомогу на
постійній основі за контрактом,  та Реєстру адвокатів, які надають
безоплатну  вторинну  правову  допомогу  на  тимчасовій  основі на
підставі договору (далі - реєстри адвокатів).

     У зазначеному      рішенні       містяться       найменування
адміністративно-територіальної   одиниці,   де   буде  проводитись
конкурс, відповідного управління юстиції та комісії, дата та умови
його  проведення,  вимоги  до  претендентів,  строк  прийняття від
претендентів заяв на  участь  у  конкурсі  (далі  -  заява),  інша
необхідна інформація відповідно до цього Порядку.

                       Оголошення конкурсу

     5. Оголошення   про  проведення  конкурсу  оприлюднюється  на
офіційному веб-сайті Мін'юсту,  веб-сайтах Центру правової реформи
і  законопроектних  робіт  при  Мін'юсті  (далі  -  Центр правової
реформи),  відповідного управління юстиції,  відповідного центру з
надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  при головному
управлінні юстиції в Автономній  Республіці  Крим,  областях,  мм.
Києві  та  Севастополі (далі - центр з надання допомоги),  а також
розміщується  в  місцевих  засобах  масової   інформації   за   30
календарних днів до дати проведення конкурсу.

     6. В оголошенні зазначаються такі відомості:

     найменування та   місцезнаходження   управління  юстиції,  що
забезпечує проведення конкурсу;

     прізвище, ім'я,  по батькові та контактні дані про  осіб,  що
здійснюватимуть  зв'язок  з  претендентами,  їх номери телефону та
адреси електронної пошти для довідок;

     підстава для проведення конкурсу;

     назва реєстру адвокатів, до якого включатимуться адвокати;

     спосіб, місце та кінцевий строк подання претендентами заяв;

     основні вимоги до претендентів;

     перелік необхідних для участі у конкурсі документів;

     дата і місце проведення конкурсу.

                        Конкурсна комісія

     7.  Комісія  утворюється   в   адміністративно-територіальній
одиниці, де оголошено конкурс, у складі не менше семи осіб.  Склад
комісії затверджується відповідним управлінням юстиції.

     8. Склад     комісії     формується      з      представників
кваліфікаційно-дисциплінарної  комісії  адвокатури  у  відповідній
адміністративно-територіальній одиниці,  Мін'юсту, Центру правової
реформи,   відповідного   управління  юстиції,  центру  з  надання
допомоги, а також суддів (за їх згодою).

     9. Члени комісії здійснюють свої повноваження на  громадських
засадах.

     10. Комісія:

     розглядає документи,  подані  претендентами,  на  предмет  їх
відповідності вимогам, установленим цим Порядком;

     проводить співбесіду з претендентами,  які пройшли тестування
відповідно до цього Порядку;

     ухвалює рішення  про  відбір претендентів для включення їх до
реєстрів адвокатів;

     складає та    передає    списки    відібраних    претендентів
відповідному   управлінню  юстиції для   включення  їх до реєстрів
адвокатів;
     забезпечує відкритість та прозорість проведення конкурсу.

     11. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому  не
менш як двох третин її складу.

     12. Рішення  комісії  приймається  більшістю  голосів  від її
складу і оформлюється протоколом. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос голови комісії.
     Протокол підписується  не  пізніше  трьох  робочих днів після
проведення засідання комісії всіма її членами.
     Рішення комісії доводиться відповідним управлінням юстиції до відома  претендентів  письмово  протягом  п'яти робочих днів з дня підписання протоколу.

      13. Конкурс вважається таким,  що завершився, з дня ухвалення комісією рішення.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.03.2012 м. Київ № 409/5

Про проведення конкурсу адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги

На виконання пункту 8 частини першої статті 28 Закону України "Про безоплатну правову допомогу» відповідно до підпункту 306 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395 (із змінами, внесеними Указом від 11.01.2012 № 11) з метою відбору претендентів для включення їх до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору,

НАКАЗУЮ:

  1. Провести конкурс з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі – Конкурс).
  2. Взяти до відома, що Конкурс проводиться відповідними комісіями, утвореними головними управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі – головні управління юстиції) відповідно до порядку і умов проведення конкурсу та вимог до професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1362.
  3. Прес-службі Міністерства (Ільченко Л.Ш.), Центру правової реформи і законопроектних робіт (Вишневському А.В.), головним управлінням юстиції, районним, районним у містах, міським (міст обласного значення), міськрайонним, міжрайонним управлінням юстиції (далі – управління юстиції) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу 23 березня 2012 року на офіційному веб-сайті Мін’юсту, веб-сайтах Центру правової реформи і законопроектних робіт, відповідних головних управлінь та управлінь юстиції.
  4. Головним управлінням, управлінням юстиції забезпечити одночасно з оприлюдненням оголошення про проведення конкурсу розміщення його у місцевих засобах масової інформації та прийняття від претендентів заяв про участь у конкурсі до 23 квітня 2012 року.
  5. Головним управлінням юстиції забезпечити завершення конкурсу відповідно до затвердженого графіку його проведення та сформувати локальні реєстри Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору, до 1 червня 2012 року.
  6. Першому заступнику Міністра юстиції І.І. Ємельяновій невідкладно затвердити графік проведення конкурсу та забезпечити доведення його до відома головних управлінь юстиції.
  7. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) невідкладно довести цей наказ до відома головних управлінь юстиції. Начальникам головних управлінь юстиції невідкладно довести цей наказ до відома управлінь юстиції.
  8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Міністр Олександр Лавринович

 

Заяви для участі у конкурсі з відбору адвокатів, які залучатимуться до надання безоплатної вторинної правової допомоги населенню, прийматимуться до 23 квітня 2012 року. Відповідний наказ про проведення конкурсу адвокатів, які здійснюватимуть безоплатну вторинну правову допомогу громадянам, підписав Міністр юстиції Олександр Лавринович.

Згідно з наказом, заявки від претендентів на участь у конкурсі прийматимуться управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, а також районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними управліннями юстиції до 23 квітня 2012 року.

Конкурс полягатиме у перевірці теоретичних знань, практичних навичок і умінь претендента у різних галузях законодавства, досвіду з надання правової допомоги як захисника під час провадження дізнання, досудового слідства і розгляду кримінальних справ у суді, участі у розгляді справ про адміністративні правопорушення або як представника інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, вміння правильно використовувати теоретичні знання у практичній діяльності, зокрема щодо складення процесуальних документів.

За підсумками конкурсу будуть сформовані регіональні Реєстри адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу за контрактом та Реєстри адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на підставі договору.

Планується, що конкурсна процедура буде завершена до 1 червня 2012 року.

 

Оголошується конкурс адвокатів,

які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

На виконання наказу Міністерства юстиції України від 15.03.2012 № 409/5 «Про проведення конкурсу адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги», в Ружинському районні Житомирської області  оголошується конкурс адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Заяви та документи, необхідні для участі у конкурсі, приймаються до 23 квітня 2012 року Ружинським районним управлінням юстиції. З повним текстом оголошення, в якому зазначені дати проведення трьох етапів конкурсу, вимоги до претендентів, адреси для подання документів та телефони для довідок, можна ознайомитися на веб-сайті Головного управління юстиції у Житомирській області: www.ztobljust.gov.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок заяви для участі в конкурсі

 

Голові конкурсної комісії з відбору

адвокатів для надання безоплатної правової допомоги

______________________________

(посада, П.І.Б.,)

 

______________________________

(П.І.Б. претендента, повні у родовому відмінку)

 

який (а) мешкає за адресою

______________________________

 

тел.______________

 

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі з відбору адвокатів для надання безоплатної правової допомоги, та у разі його проходження включити до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній (тимчасовій) основі за контрактом (на підставі договору)[1].

 

До заяви додаю такі документи:

 

-                     копію сторінок паспорта громадянина України;

-                     копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю;

-                     копію сторінок трудової книжки;

-                     копію документів про освіту;

-                     документи, що підтверджують кваліфікацію та спеціалізацію.

-                     резюме;

-                     мотиваційний лист.

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних під час проведення конкурсу та включення їх до відповідних локальних реєстрів Реєстру адвокатів, які надають безоплатну  вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору.

 

 

 

Дата                                                                                                                              Підпис

 

 

 

 [1] Вкажіть, будь ласка, до якого Реєстру Ви бажаєте долучитися - Реєстру адвокатів, які надають безоплатну  вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом або Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору.Погода

Погода в Ружине

Інтернет ресурсиВісник Ружинської РДА