Головна сторінка Загальні відомості про район Фотогалерея Органи місцевого самоврядування Архів

..: Меню :..

   

..: Сервіси :..


ВІДДІЛ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ТОРГІВЛЯ

Торговельна мережа району, що належить юридичним особам налічує 27 об’єктів, з яких 22 магазини з торговельною площею 1564 кв. м та 5 кіосків. В тому числі 12 об’єктів розташовані в сільській місцевості, з яких 10 магазинів з торговельною площею 429 кв. м та 2 кіоски.

За місцем розташування мережа ресторанного господарства в селищі складає 41,7%, в сільській місцевості – 58,3%. На 10 тис. населення припадає 4 підприємства ресторанного господарства та 126 посадкових місць.

У галузі ресторанного господарства району працює 12 об’єктів на 375 посадочних місць. Із загальної кількості об’єктів 5 об’єктів знаходиться в селищі, решта в населених пунктах – Бистрик, Білилівка, Верхівня, Мовчанівка та Топори.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

НА ПЕРІОД ДО 2012 РОКУ

 

УКРАЇНА

РУЖИНСЬКА    РАЙОННА    ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

від           02.12.09                               653                              смт. Ружин

 

 

 

Про затвердження районної програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року

 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.09 № 632 «Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року» та розпорядження голови облдержадміністрації від 12.11.09 № 360 «Про затвердження обласної програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року»:

1. Затвердити районну програму розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року (додається).

2. Зобов’язати управління економіки райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, рекомендувати управлінню ветеринарної медицини Ружинського району, державній податковій інспекції в Ружинському районі, виконавчим комітетам сільських (селищної) рад, райспоживспілці, Ружинській районній санітарно-епідеміологічній станції, Ружинському РВ УМВС України в Житомирській області  про хід виконання даного розпорядження інформувати райдержадміністрацію щороку до 30 грудня.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Кирилюка О.В.

 

 

Голова державної

адміністрації                                                              Н.О.Туранська

 

 

         ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації

 02.12.09          653

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року

Характеристика стану внутрішньої торгівлі Ружинського району

Сфера внутрішньої торгівлі – це потужний сектор економіки району, який динамічно розвивається і включає в себе оптову та роздрібну торгівлю, ресторанне господарство та торгівлю на ринку. Загальні позитивні тенденції за останні роки забезпечувались головним чином стрімким розвитком роздрібної торгівлі, яка характеризується наявністю домінуючої частки приватного капіталу, сталою позитивною динамікою обсягу роздрібного товарообороту, збільшенням чисельності приватних підприємців.

Наприкінці 2008 року діяльність з роздрібної торгівлі в районі здійснювало 21 підприємство - юридична особа з різних видів економічної діяльності та 168 фізичних осіб-підприємців.

Із загальної кількості мережі роздрібної торгівлі 11,1 % належать підприємствам, решта 88,9 % – фізичним особам.

За місцем розташування: в селищі зосереджено 27,6% об’єктів роздрібної торгівлі, в сільській місцевості – 72,4%.

Торговельна мережа району, що належить юридичним особам налічує 27 об’єктів, з яких 22 магазини з торговельною площею 1564 кв. м та 5 кіосків. В тому числі 12 об’єктів розташовані в сільській місцевості, з яких 10 магазинів з торговельною площею 429 кв. м та 2 кіоски. 

На 10 тис. населення району припадає 6 підприємств роздрібної торгівлі.

У галузі ресторанного господарства району працює 12 об’єктів на 375 посадочних місць. Із загальної кількості об’єктів 5 об’єктів знаходиться в селищі, решта в населених пунктах – Бистрик, Білилівка, Верхівня, Мовчанівка та Топори.

 За місцем розташування мережа ресторанного господарства в селищі складає 41,7%, в сільській місцевості – 58,3%. На 10 тис. населення припадає 4 підприємства ресторанного господарства та 126 посадкових місць.

Одним із вагомих каналів реалізації товарів населенню залишається торгівля на кооперативному ринку. В районі функціонує 1 кооперативний ринок райспоживспілки на 450 торгових місць, з яких: 139 – призначено для торгівлі сільськогосподарською продукцією, 75 – продовольчими товарами та 236 – непродовольчими товарами. Загальна площа ринку складає 8585 кв. м, переважна її частина відводиться під торгівлю (6712 кв. м або 78,2%).

За товарною спеціалізацією ринок належить до змішаних. 69% обсягу торгівлі становить торгівля промисловими товарами, 31% – продовольчими товарами.

Сума ринкового збору за 10 місяців 2009 року склала 115,8 тис. грн. та до відповідного періоду минулого року зросла на 11%.   

Оборот роздрібної торгівлі, з урахуванням діяльності ринку за січень-вересень 2009 року склав 23188,0 грн., що у порівняльних цінах на 13,4% більше відповідного періоду минулого року. Частка роздрібного товарообороту району у складі загальнообласного становить 0,8%. Роздрібний товарооборот підприємств у розрахунку на одну особу складає 772,9 грн., що на 14,8% більше аналогічного періоду минулого року.

Негативом залишається зменшення кількості юридичних осіб, що провадять діяльність у сфері роздрібної торгівлі.

Так, станом на 1 жовтня 2009 року їх кількість скоротилася до 18 підприємств або на 14,3% в порівняні до аналогічного періоду минулого року.

На території району майже не розвинена оптова торгівля, в селищі працює лише одна фізична особа-підприємець в даній сфері.

Не на достатньому рівні матеріально-технічна база ринку, слабо розвинена його інфраструктура.

Залишається низьким відсоток обсягу інвестицій в основний капітал роздрібної торгівлі у загальних обсягах інвестицій в основний капітал. За 9 місяців поточного року даний показник становить лише 0,4 % або 35 тис. грн.

Головна мета та основні завдання Програми.

Головною метою Програми є реалізація єдиної державної політики щодо створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку внутрішньої торгівлі в районі на 2009 - 2012 роки.

Основні завдання Програми:

задоволення потреби населення, зокрема малозабезпечених верств, у високоякісних товарах та послугах, запобігання необґрунтованому зростанню цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі товари;

розвиток і зміцнення торгівлі як ефективного каналу реалізації товарів і послуг, її інфраструктури з метою збільшення конкуренції, боротьби з тіньовим товарообігом;

стимулювання технічного прогресу в торгівлі, впровадження нових технологій в торговельному обслуговуванні і в ресторанному сервісі;

сприяти у реалізації державної політики у дотриманні соціальних стандартів та гарантій, пов’язаних із діяльністю та розвитком внутрішньої торгівлі;

поліпшення іміджу робітничих професій у сфері торгівлі;

стимулювання всіх видів інвестицій для структурної перебудови торговельної сфери та розвитку її інфраструктури;

сприяння подальшому розвитку підприємництва у сфері торгівлі;

забезпечення зайнятості населення.

Стратегія розвитку внутрішньої торгівлі району на період до 2012 року полягає у створенні належних умов, які передбачатимуть декілька напрямів. Зокрема:

1. Розвиток роздрібної торгівлі.

Пріоритетним напрямом розвитку роздрібної торгівлі на період до             2012 року стане її оптимізація і формування сучасної моделі мережі роздрібних торговельних підприємств.

Враховуючи, що роздрібна торговельна мережа є елементом інфраструктури кожного населеного пункту і виконує, крім економічної, значну соціальну функцію, необхідно відновити на принципово новій основі систему розроблення та затвердження перспективних планів розвитку та розміщення роздрібної торговельної мережі як складової частини генеральних планів-схем розвитку населених пунктів району.

Перспективні плани розвитку і розміщення об’єктів роздрібної мережі повинні бути прерогативою місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і служити основною підставою для проведення процесів перепрофілювання, розширення торговельної мережі, відведення земельних ділянок під забудову нових торговельних об’єктів тощо.

Розвиток і оновлення роздрібної торговельної мережі передбачає раціональне розміщення підприємств торгівлі з дотриманням принципів рівномірності і концентричності на підставі застосування органами місцевого самоврядування затверджених Мінекономіки нормативів забезпеченості населення торговельними площами у магазинах.

Необхідно стимулювати будівництво мереж сучасних торговельних форматів європейського типу з широким асортиментом товарних груп, товарів широкого вжитку, у т.ч. в сільській місцевості.

Трансформація роздрібної торговельної мережі у сільській місцевості повинна проводитися за такими напрямами, як: першочерговий розвиток мережі магазинів з торгівлі продовольчими товарами; зростання кількості  магазинів товарів повсякденного попиту; концентрація у великих селах торгівлі непродовольчими товарами складного асортименту і довготривалого користування; розвиток мережі роздрібних підприємств для продажу фермерським та особистим селянським господарствам сільськогосподарської техніки, інвентарю, насіння, саджанців, комбікормів, будівельних матеріалів з наданням споживачам різноманітних додаткових послуг.

Необхідно стимулювати розвиток торгівлі у сільській місцевості за рахунок оновлення та розширення роздрібної торговельної мережі споживчої кооперації.

2. Розвиток ринку.

Основними тенденціями у розвитку ринку стануть:

трансформація ринку у сучасний торговельно-сервісний комплекс;

проведення реконструкції діючого ринку, планомірне поліпшення його матеріально-технічної бази, а саме: благоустрій продовольчого сектору ринку та реконструкція складу для вторинної сировини.

створення необхідної кількості торгових місць на ринку, у першу чергу  для торгівлі сільськогосподарською продукцією та сприяння місцевим товаровиробникам щодо розміщення об’єктів з реалізацією власної продукції;

покращення контролю за якістю продукції на ринку та підвищення рівня захисту прав споживачів;

3. Розвиток ресторанного господарства

Пріоритетними напрямами розвитку інфраструктури ресторанного господарства на період до 2012 року стануть:

подальший розвиток загальнодоступної мережі підприємств ресторанного господарства з високим рівнем організації і культури обслуговування;

активізація розвитку закладів швидкого обслуговування, у тому числі і зростання мережі і послуг вузькоспеціалізованих підприємств (дитячі або молодіжні кафе, вареничні тощо);

підвищення доступності послуг ресторанного господарства шляхом рівномірності розміщення закладів, врахування попиту на послуги різних типів закладів ресторанного господарства;

розвиток об’єктів ресторанного господарства, заснованих на традиціях і рецептурах української національної кухні;

розширення номенклатури додаткових послуг (доставка їжі на замовлення, виготовлення та доставка напівфабрикатів тощо);

4. Розвиток оптової торгівлі

Пріоритетними напрямом розвитку інфраструктури оптової торгівлі на період до 2012 року є формування вільноринкового середовища в оптовій ланці шляхом розвитку різних типів та форматів оптових підприємств і складів – від крупних до мініформатних.

Розвиток оптового господарства має підкріплюватися активним розвитком технічного, транспортного і тарного забезпечення; створенням рекламно-маркетингових фірм.

Упровадження нових форм і методів роботи сучасних оптових торговців повинно опиратися на останні досягнення світової технології торгівлі, заснованої на логістичних підходах з широким використанням комп’ютерних технологій. 

Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів суб’єктів господарювання та інших джерел.

Очікувані результати

Реалізація заходів Програми надасть можливість:

мінімізувати негативний вплив світової фінансової кризи на розвиток внутрішньої торгівлі та економіку району;

підвищити ефективність механізмів державного регулювання діяльності та розвитку внутрішньої торгівлі;

створити умови для детінізації торговельної діяльності, забезпечити фінансову стабільність і зростання ефективності результатів господарської діяльності торговельних підприємств;

збільшити вклад торгівлі та ресторанного господарства у зростання ВВП;

провести структурну перебудову мережі роздрібних та оптових торговельних підприємств та закладів ресторанного господарства, враховуючи потреби різних категорій населення;

збільшити обсяги інвестицій у розвиток сфери внутрішньої торгівлі і ресторанного господарства, суміжні з торгівлею галузі;

створити умови для забезпечення продуктової стабільності;

поліпшити імідж робітничих професій у сфері торгівлі та збільшити внесок у забезпечення зайнятості населення району.

Прогнозується збереження основних показників діяльності підприємств галузі та раціональне розміщення торговельної мережі, зокрема:

забезпечення поступового зростання темпів загального обороту роздрібної торгівлі у порівняльних цінах:

 

 2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

102%

105%

108%

110%

додаткове працевлаштування громадян та збільшення працюючих у сфері торгівлі та ресторанного господарства на 3 відсотки;

Програма розрахована на період до 2012 року. Перелік заходів, спрямованих на виконання Програми (додається), щороку буде уточнюватися з урахуванням її реалізації та пропозицій місцевих і центральних органів виконавчої влади, зацікавлених підприємств, установ та організацій.

Контроль за виконанням Програми покладається на управління економіки райдержадміністрації.

Додаток до Програми

 

 Погода

Погода в Ружине

Інтернет ресурсиВісник Ружинської РДА