Головна сторінка Загальні відомості про район Фотогалерея Органи місцевого самоврядування Архів

..: Меню :..

   

..: Сервіси :..


РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ Проблемні питання: - незавершеність розроблення нормативно-правових актів, передбачених Земельним Ко-дексом України; - неналежне фінансове забезпечення заходів земельної реформи; - не завершено інвентаризацію земель населених пунктів, та земель несільськогосподар-ського призначення за межами населених пунктів; - не проведено розмежування земель державної та комунальної власності; - необхідність проведення грошової оцінки земель несільськогосподарського призна-чення в межах та за межами населених пунктів; - необхідність проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та тих населених пунктів де її термін дії відповідно до законодавства закінчився або закінчується та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів; - повільно йде процес із складання техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень та проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів; - зміни до земельного законодавства, зокрема до Земельного кодексу України про заборо-ну продажу земель сільськогосподарського призначення матимуть негативний вплив через не включення землі в повноцінний фінансово-економічний оборот та на розвиток тих підприємств промисловості, де виникає потреба щодо розширення їх територій. Основні напрями діяльності: 1. Формування системи землевласників та землекористувачів. Виконання землевпорядних робіт по передачі земель громадянам у власність, яким на-дані земельні ділянки для ведення особистих селянських господарств, будівництва та обслугову-вання житлових будинків, садівництва, дачного та гаражного будівництва за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб. Орієнтовний обсяг фінансування складає 256 тис. грн. 2. Формування ринку земель. Виконання землевпорядних робіт по грошовій оцінці земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. Обсяги фінансування складають 3,3 тис. грн., фінан-сування здійснюватиметься за кошти юридичних та фізичних осіб. Виконання землевпорядних робіт по грошовій оцінці земель населених пунктів. Обсяги фінансування з місцевих бюджетів складають 79,65 тис. грн. Підготовка до продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення через аукціон. Обсяги фінансування складають 20,0 тис. грн. за кошти місцевих бюджетів. 3. Інвентаризація земель. Виконання землевпорядних робіт по інвентаризації земель населених пунктів потребує фінансування в сумі 242,98 тис. грн., в тому числі 192,98 тис. грн. за рахунок місцевого бюджету, 50 тис. грн. - за кошти юридичних та фізичних осіб. Виконання землевпорядних робіт по інвентаризації земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. Передбачається залучити кошти юридичних та фізи-чних осіб в розмірі 75,71 тис. грн. Інструменти виконання: Земельний кодекс України, Закони України «Про охорону земель», «Про оцінку зе-мель», «Про розмежування земель державної та комунальної власності», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», Комплексна довгострокова програма розвитку земельних відносин та охорони земель в Житомирській області на 2007-2015 роки. Заходи будуть реалізовуватися шляхом розробки проектів та документацій з землеуст-рою. Замовником документації, які будуть розроблятись за кошти місцевого бюджету, будуть органи місцевого самоврядування. Всі інші проектні документації із землеустрою будуть виконуватися на замовлення юридичних та фізичних осіб за власні кошти. Реалізація заходів програми здійснюватиметься на основі укладання договорів між за-мовником і виконавцем заходів. Очікувані результати: Захист прав власника землі, формування реального ефективного господаря, розвиток ві-льного підприємництва, умов для прибуткового господарювання, підвищення рівня життя в сільській місцевості. Прозоре проведення земельних аукціонів. Проведення нормативної грошової оцінки зе-мель забезпечить збільшення надходжень до місцевих бюджетів від податку на землю та оренди земель, визначення державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земель. Розмежування земель державної та комунальної власності полягає у здійсненні органі-заційно-правових заходів щодо розподілу земель державної власності на землі територіальних громад і землі держави, а також щодо визначення і встановлення в натурі (на місцевості) меж зе-мельних ділянок державної та комунальної власності. Проведення інвентаризації земель населених пунктів, земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів дозволить ввести новий механізм по управлінню зем-лями, який зробить неможливим її розкрадання та використання не на користь держави.


Погода

Погода в Ружине

Інтернет ресурсиВісник Ружинської РДА