Головна сторінка Загальні відомості про район Фотогалерея Органи місцевого самоврядування Архів

..: Меню :..

   

..: Сервіси :..


ВІДДІЛ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації був створений відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 20.09.2007 № 624 „Про зміни в структурі райдержадміністрації”. Відділ знаходиться на другому поверсі будівлі районної державної адміністрації по вул. Бірюкова, 2 кабінет № 33.

У відділі працює: начальник відділу та спеціаліст.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ:

·            ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території Ружинського району, тобто, щоквартальне поновлення інформації про виборців на основі інформації, яку подають сектор ГІРФО Ружинського РВ УМВС України в Житомирській області, відділ реєстрації актів цивільного стану Ружинського управління юстиції в Житомирській області, сільські та селищна ради;

·            ведення обліку всіх операцій, пов’язаних зі змінами в базі даних;

·            складання та уточнення списків виборців по виборчих дільницях.

На період виборчої кампанії управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації до відділу подаються відомості про осіб, які не здатні самостійно пересуватися, для того щоб організувати виїзд зі скринькою на місце проживання виборця і забезпечити конституційне право голосу громадян.

До переліку безкоштовних послуг, які надає відділ ведення Державного реєстру виборців населенню, належать надання виборцям:

·          інформації про їх персональні дані;

·          довідок про включення до державного Реєстру виборців.

Відповідно до ст. 23 ЗУ „Про Державний реєстр виборцівщороку в період з 1 по 21 вересня повинно проводитися уточнення персональних даних в базі Реєстру, тобто, всім виборцям району розсилається повідомлення про включення до Реєстру і пропонується уточнити свої персональні дані.

У разі якщо виборець до 30 вересня поточного  року  або  в інші  строки,  не отримав іменне повідомлення, чи відомості, вказані в роздруку персональних даних, містять невідповідності чи  неточності, а також у разі наявності у виборця достовірної інформації щодо невідповідностей чи неточностей у персональних даних  інших  осібвиборець  може  звернутися до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою.

До 30 вересня відділом опрацьовуються звернення громадян, які виявили неточності чи помилки у своїх персональних даних.


ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

19 травня 2011 року № 69

П
ро Роз’яснення щодо використання інформації з Державного реєстру виборців при забезпеченні доступу до публічної інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

З метою забезпечення дотримання вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців" при використанні інформації з Державного реєстру виборців, відповідно до частини другої статті 2, пункту 9 частини першої, частини десятої статті 3, статей 5 – 9, 11, частин першої, другої статті 12, статті 14 Закону України "Про Державний реєстр виборців", Законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних", керуючись статтями 11 – 13, пунктами 5, 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:
1. Затвердити Роз’яснення щодо використання інформації з Державного реєстру виборців при забезпеченні доступу до публічної інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (додається).
2. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України та регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців, а також оприлюднити на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 19 травня 2011 року № 69

РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо використання інформації з Державного реєстру виборців
при забезпеченні доступу до публічної інформації відповідно
до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Правові та організаційні засади ведення єдиного Державного реєстру виборців (даліРеєстр) в Україні встановлено Законом України "Про Державний реєстр виборців" (далі – Закон).

Статтею 3 Закону основною засадою ведення Реєстру визначено його захищеність, що означає забезпечення захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.

Згідно з частиною першою статті 11 Закону розпорядник Реєстру, органи ведення Реєстру у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України при веденні Реєстру забезпечують захист Реєстру, у тому числі захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, захист Реєстру від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців відповідно до Закону та Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Частиною першою статті 5 Закону передбачено, що до Реєстру заносяться та в базі даних Реєстру зберігаються встановлені Законом відомості про виборця (персональні дані) таких видів:

1) ідентифікаційні персональні дані виборця;

2) персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця;

3) службові персональні дані.

Таким чином, відповідно до Закону персональні дані громадян України, які зберігаються в базі даних Реєстру, є об’єктом захисту створеної комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі Реєстру.

Згідно зі статтею 5 Закону України "Про захист персональних даних" персональні дані, які обробляються в базах персональних даних, є об’єктами захисту. При цьому персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Крім того, при розгляді розпорядниками інформації (органами, що утворили органи ведення Реєстру) запитів на інформацію слід враховувати, що орган ведення Реєстру має доступ до персональних даних Реєстру лише з метою виконання дій щодо ведення Реєстру. Так, згідно з частиною першою статті 15 Закону орган ведення Реєстру має доступ до персональних даних Реєстру в обсязі та порядку, що встановлені розпорядником Реєстру. При цьому доступ до бази даних Реєстру надається органам ведення Реєстру виключно з метою забезпечення ведення Реєстру відповідно до Закону та рішень Центральної виборчої комісії (пункт 3 Порядку доступу органів ведення Державного реєстру виборців до бази даних Державного реєстру виборців, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 15 жовтня 2009 року № 154).

Відповідно до частини другої статті 10 Закону України "Про доступ до публічної інформації" обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.

Забезпечення публічного характеру Реєстру може допускати загальну доступність персональних даних виборців лише в обсязі та у спосіб, встановлені Законом та необхідні для дотримання прав людини, гарантованих Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (частини перша, друга статті 12 Закону).

Частиною другою статті 2 Закону визначено, що база даних Реєстру, будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться у базі даних Реєстру, можуть використовуватися лише для цілей, передбачених статтею 26 Закону, яка містить вичерпний перелік таких цілей. При цьому частиною п’ятою зазначеної статті встановлено, що використання персональних даних Реєстру для цілей, не передбачених статтею 26 Закону, можливе виключно за рішенням суду.

Порядок використання статистичної інформації Реєстру визначається статтею 30 Закону. Зокрема, згідно з частиною п’ятою вказаної статті відомості про кількість виборців у межах районів, міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, районів у містах, Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також у закордонному виборчому окрузі станом на останній день попереднього місяця розміщуються щомісяця на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Такі відомості зберігаються у вільному доступі на офіційному сайті Центральної виборчої комісії протягом трьох місяців.

Враховуючи частину другу статті 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, персональні дані Реєстру можуть використовуватися виключно з метою та у спосіб, встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців".

Зважаючи на викладене, інформація, яка зберігається в базі даних Реєстру, у розумінні Закону України "Про доступ до публічної інформації" не знаходиться у володінні органів, що утворили відповідні органи ведення Реєстру.

Згідно зі статтею 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічна інформаціяце відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених вказаним Законом.

Отже, при розгляді запитів на інформацію стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних Реєстру або потребує створення в інший спосіб із використанням відомостей Реєстру, необхідно враховувати, що підготовка такої інформації, включаючи статистичну, потребує виконання спеціальних дій, спрямованих на її створення, які не передбачені Законом України "Про Державний реєстр виборців".

Розпорядник Реєстру, органи, що утворили відповідні органи ведення Реєстру та регіональні органи адміністрування Реєстру, не є розпорядниками інформації за запитами на інформацію стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних Реєстру або потребує створення в інший спосіб із використанням відомостей Реєстру.

Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ

 

 Погода

Погода в Ружине

Інтернет ресурсиВісник Ружинської РДА