Головна сторінка Загальні відомості про район Фотогалерея Органи місцевого самоврядування Архів

..: Меню :..

   

..: Сервіси :..


КЕРІВНИЦТВО РУЖИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ   

 

На розвиток економіки   району за  рахунок усіх джерел фінансування спрямовано 14 млн. 662 тис. грн. капітальних інвестицій, в т.ч. 12 млн. 25 тис. грн. складають інвестиції в основний капітал, що становить 79,1 %  в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

В житлове будівництво освоєно 449 тис. грн., що складає 5,1% в порівнянні до аналогічного періоду минулого року.

Методичні рекомендації з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

ЗАГАЛЬНА  ІНФОРМАЦІЯ  ПРО  ПІДПРИЄМСТВО

Назва підприємства

ПП «Європроба»

Реквізити підприємства – ініціатора проекту

Житомирська область, Ружинський район, с. Чорнорудка, вул. Леніна

телефон для довідок  050 4692 28 35

Структура власності

приватна

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ

Назва інвестиційного проекту

Реконструкція промислового підприємства

Тип проекту (модернізація, розширення, будівництво)

модернізація

Вартість проекту (тис.дол.США)

6400,0

Власні кошти (тис.дол.США)

-

Потрібні інвестиції (тис.дол.США)

6400,0

Спосіб залучення інвестиційних ресурсів (зовнішні інвестиції, кредит, фінансовий лізинг, інше)

зовнішні інвестиції

Стадія готовності проекту (проектна пропозиція, ТЕО, бізнес-план, проектно-кошторисна документація)

відсутні

Спосіб гарантування запозичених ресурсів (наявність заставного майна, банківська гарантія, страхування тощо)

придбання у власність

Термін окупності проекту, років

-

Чисельність працівників, чол.

-

Основна продукція підприємства

ремонт сільськогосподарської техніки

Ресурсне забезпечення проекту (наявність земельної ділянки, пільг, виробничих площ, обладнання, енергозабезпечення, ліцензії, персоналу, зв'язку, транспортного сполучення)

Земельна ділянка – 6 га., площа адміністративних та виробничих приміщень 4012 кв.м.

На території наявні наступні будівлі: адміністративне приміщення – 104 кв.м., баня – 190 кв.м, гуртожиток – 55 кв.м., водонапірна башня – 25,9 м, котельня і підвал – 414 кв.м., автозаправка – 38,6 кв.м, ремонтна майстерня – 1928 кв.м., майстерня – 628 кв.м., пилорама – 81 кв.м., мазутне сховище – 37,6 кв.м.

Відстань до залізничної станції Чорнорудка – 300 м, до районного центру – 17 км   

Рентабельність підприємства, %

-

General information about the enterprise

Name of the enterprise

PE "Yevroproba"

Company details - project initiator

Zhytomyr region, Ruzhinskogo area with. Chornorudka st. Lenin

Telephone 050 4692 28 35

Ownership Structure

private

Information about the investment project

Name of the investment project (idea)

The reconstruction of industrial enterprises

Type of project (modernization, expansion, construction)

modernization

Project costs (thousands of USD)

6400,0

Own funds (thousands of USD)

-

Required investments (thousands of USD)

6400,0

Form of investment resources (foreign investment, credit, financial leasing, etc.)

foreign investment

Stage of the project (project proposal, feasibility study, business plan, project estimates)

missing

The way to guarantee borrowed resources (availability of pledge property, bank guarantee, insurance, etc.)

acquisition

Payback period, years

-

Employees, persons

-

Main activities

repair of agricultural machinery

Source of project (land availability, benefits, production areas, equipment, power supply, licenses, personnel, communications, transport)

Land - 6 ha., The area of ​​administrative and production premises 4012 sq.m.

There are available the following buildings: office building - 104 sq.m., Bath - 190 sqm, hostel - 55 sq.m., a water tower - 25.9 m, boiler room and basement - 414 sq. m., GAS - 38.6 sq.m, repair shop - 1928 sq.m., studio - 628 sq. m., Sawmill - 81 sqm, fuel storage - 37.6 sq.m.

Distance to the railway station Chornorudka - 300 m to the district center - 17 km

Profitability index, %

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

 

Назва підприємства

ТзОВ «МКМ»

Реквізити підприємства – ініціатора проекту

ЄДРПОУ 32226416, 13610, Житомирська обл. Ружинський район, с. Вчорайше вул.Бердичівська ,3

Телефон для довідок 067 947 76  08

Структура власності

Приватна

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ

Назва інвестиційного проекту

Відтворення виробництва

Тип проекту (модернізація, розширення, будівництво)

модернізація

Вартість проекту (тис.дол.США)

500,0

Власні кошти (тис.дол.США)

відсутні

Потрібні інвестиції (тис.дол.США)

500,0 

Спосіб залучення інвестиційних ресурсів (зовнішні інвестиції, кредит, фінансовий лізинг, інше)

Зовнішні інвестиції

Стадія готовності проекту (проектна пропозиція, ТЕО, бізнес-план, проектно-кошторисна документація)

відсутні

Спосіб гарантування запозичених ресурсів (наявність заставного майна, банківська гарантія, страхування тощо)

придбання у власність хлібозаводу

Термін окупності проекту, років

Від 2-5 років

Чисельність працівників, чол.

-

Основна продукція підприємства

Виробництво мінеральних вод та безалкогольних напоїв харчових продуктів не віднесених до інших групувань, виробництво сухарів, печева, пирогів і тістечок тривалого зберігання

Ресурсне забезпечення проекту (наявність земельної ділянки, пільг, виробничих площ, обладнання, енергозабезпечення, ліцензії, персоналу, зв'язку, транспортного сполучення)

Земельна ділянка -0.45 га Загальна площа -779,5 кв.м., а саме хлібзавод,А-1 - 590,9 кв.м., склад В-1 -119,4 кв.м.; склад Б-1 -31,7 кв.м.; майстерня, (будівля для резервуару з водою) 37,5 кв.м.. Обладнання, персонал відсутній. Транспортне сполучення – відстань до залізничної станції Чорнорудка – 10 км, до обласного центру м. Житомир – 74 км.

Рентабельність підприємства, %

0

General information about the enterprise

Name of the enterprise

Ltd. "MCM"

Company details - project initiator

EDRPOU 32226416, 13610, Zhytomyr region. Ruzhin area with. Vchorayshe Street. Berdichevskaya, 3

Contact number 067 947 76 08

Ownership Structure

private

Information about the investment project

Name of the investment project (idea)

Play production

Type of project (modernization, expansion, construction)

modernization

Project costs (thousands of USD)

500,0

Own funds (thousands of USD)

missing

Required investments (thousands of USD)

500,0

Form of investment resources (foreign investment, credit, financial leasing, etc.)

External investments

Stage of the project (project proposal, feasibility study, business plan, project estimates)

missing

The way to guarantee borrowed resources (availability of pledge property, bank guarantee, insurance, etc.)

acquisition of bakery

Payback period, years

From 2-5 years

Employees, persons

Main activities

Production of mineral waters and soft drinks food products not elsewhere classified, manufacture of crackers, pecheva, pies and pastries long-term storage.

Source of project (land availability, benefits, production areas, equipment, power supply, licenses, personnel, communications, transport)

Land -0.45 ha Total -779.5 meters, namely bakery, A-1 - 590.9 sq.m., the composition B-1 -119.4 meters, the composition B-1 - 31.7 sq. m. workshop (building for the water tank) 37.5 sqm. Equipment, personnel missing. Transport connections - distance to the railway station Chornorudka - 10 km to the regional center of Zhytomyr - 74 km.

Profitability index, %

Загальна інформація про підприємство

Назва підприємства

МПП «Білоцерківприватбуд»

Реквізити підприємства – ініціатора проекту

69100, м. Біла Церква, вул. Гризодубова,141

Телефон для довідок 067 500 62 18

Структура власності

приватна

Інформація про інвестиційну пропозицію

Назва інвестиційного проекту

Відновлення роботи цегельного заводу

Тип проекту (модернізація, розширення, будівництво)

введення в експлуатацію

Вартість проекту (тис.дол.США)

-

Власні кошти (тис.дол.США)

-

Потрібні інвестиції (тис.дол.США)

-

Спосіб залучення інвестиційних ресурсів (зовнішні інвестиції, кредит, фінансовий лізинг, інше)

-

Стадія готовності проекту (проектна пропозиція, ТЕО, бізнес-план, проектно-кошторисна документація)

відсутні

 

 

 

Спосіб гарантування запозичених ресурсів (наявність заставного майна, банківська гарантія, страхування тощо)

придбання у власність цегельного заводу 

Термін окупності проекту, років

-

Чисельність працівників, чол.

-

Основна продукція підприємства

цегла

Ресурсне забезпечення проекту (наявність земельної ділянки, пільг, виробничих площ, обладнання, енергозабезпечення, ліцензії, персоналу, зв'язку, транспортного сполучення)

Земельна ділянка – 5,75 га.,

Наявні комунікації: електропостачання, зв’язок, виробничі приміщення – 9 тис. м. кв., наявне нове обладнання для виробництва цегли.

 

Рентабельність підприємства, %

-

General information about the enterprise

Name of the enterprise

WFP "Bilotserkivpryvatbud"

Company details - project initiator

69100, Bila Church Street. Gryzodubovoi, 141

Contact number 067 500 62 18

Ownership Structure

private

Information about the investment project

Name of the investment project (idea)

Resumption of the brick factory

Type of project (modernization, expansion, construction)

commissioning

Project costs (thousands of USD)

Own funds (thousands of USD)

Required investments (thousands of USD)

Form of investment resources (foreign investment, credit, financial leasing, etc.)

Stage of the project (project proposal, feasibility study, business plan, project estimates)

missing

The way to guarantee borrowed resources (availability of pledge property, bank guarantee, insurance, etc.)

acquisition of a brick factory

Payback period, years

Employees, persons

Main activities

brick

Source of project (land availability, benefits, production areas, equipment, power supply, licenses, personnel, communications, transport)

Land - 5.75 hectares.,

Existing communications: electricity, communications, industrial premises - 9 thousand square meters., New equipment available for production.

Profitability index, %

Загальна інформація про підприємство

Назва підприємства

ДП «Ружинський цегельний завод»

Реквізити підприємства – ініціатора проекту

ЄДРПОУ 36083542, Житомирська обл. Ружинський район, с. Крилівка

Телефон для довідок 067 323 06 90

Структура власності

приватна

Інформація про інвестиційну пропозицію

Назва інвестиційного проекту

Відновлення роботи цегельного заводу 

Тип проекту (модернізація, розширення, будівництво)

розширення, будівництво

Вартість проекту (тис.дол.США)

200,0

Власні кошти (тис.дол.США)

100,0

Потрібні інвестиції (тис.дол.США)

100,0

Спосіб залучення інвестиційних ресурсів (зовнішні інвестиції, кредит, фінансовий лізинг, інше)

зовнішні інвестиції

Стадія готовності проекту (проектна пропозиція, ТЕО, бізнес-план, проектно-кошторисна документація)

60 %

Спосіб гарантування запозичених ресурсів (наявність заставного майна, банківська гарантія, страхування тощо)

наявність заставного майна

Термін окупності проекту, років

3

Чисельність працівників, чол.

-

Основна продукція підприємства

цегла

Ресурсне забезпечення проекту (наявність земельної ділянки, пільг, виробничих площ, обладнання, енергозабезпечення, ліцензії, персоналу, зв'язку, транспортного сполучення)

наявна земельна ділянка, виробничі приміщення 

Рентабельність підприємства, %

-

General information about the enterprise

Name of the enterprise

SE "Ruzhinskogo Brickyard"

Company details - project initiator

EDRPOU 36083542, Zhytomyr region. Ruzhinskogo area with. Krylivka

Telephone 067 323 06 90

Ownership Structure

private

Information about the investment project

Name of the investment project (idea)

Resumption of the brick factory

Type of project (modernization, expansion, construction)

expansion, construction

Project costs (thousands of USD)

200,0

Own funds (thousands of USD)

100,0

Required investments (thousands of USD)

100,0

Form of investment resources (foreign investment, credit, financial leasing, etc.)

foreign investment

Stage of the project (project proposal, feasibility study, business plan, project estimates)

60 %

The way to guarantee borrowed resources (availability of pledge property, bank guarantee, insurance, etc.)

availability of collateral

Payback period, years

3

Employees, persons

-

Main activities

brick

Source of project (land availability, benefits, production areas, equipment, power supply, licenses, personnel, communications, transport)

available land, production facilities -

Profitability index, %

-

 Погода

Погода в Ружине

Інтернет ресурсиВісник Ружинської РДА